=> Přečtěte si základní informace o našem oddílu na tomto webu, ale sledujte aktuality na jiném webu...

Web oddílu byl přesunut na http://www.mladyatlet.cz/ a informace o trénincích v roce 2010/11 najdete na tomto webu v sekci Kontakty.

Oddíl sportovní přípravy

Motto: Není potřeba, aby děti byly sportovně nadané, důležité je, aby byly sportovně nadšené!

Naše filosofie

Oddíl SP je zaměřený na atletiku a v tomto sportu dětem dáváme základy. Nicméně hlavním cílem je upoutat děti ke sportování a fyzickým aktivitám takovou hravou a různorodou formou, která je zaujme a nebude na ně klást přehnané nároky.
Rodičům mladších dětí tím můžeme pomoci s rozhodováním o sportovní budoucnosti jejich dětí. Najít vhodný sport je těžké a sportovní oddíly obvykle sahají jen po těch nejtalentovanějších dětech. Přitom v tomto věku nejde ani tolik o to, jaký sport děti dělají. Spíše je důležité, že podstoupí hravou formou určitý stupeň zátěže.
Náš oddíl nabízí pro Vaše děti všeobecnou sportovní přípravu. V minulých letech jsme se zaměřili na rozvoj rychlosti, síly, obratnosti a vytrvalosti. Tyto pohybové vlastnosti jsou využitelné ve všech sportech i v atletice, ve které děti mohou pokračovat dále. Příprava probíhá celoročně na různých sportovištích a v přírodě, převážně však v centru města na stadionu a v tělocvičně Sokola Hradec Králové. Snažíme se do přípravy zařazovat flexibilně sporty, které zrovna děti baví a máme k nim vhodné podmínky. Dále připravujeme pro děti v průběhu roku nejrůznější soutěže, výlety, sportovní víkendy a vícedenní kempy a je nutno počítat s možností (ne však nutností) vyšších výdajů za tyto akce a za sportovní vybavení.
Pokud se Vaše dítě bude jevit talentovaně na jiný druh sportu než je atletika, dostanete od nás doporučení, eventuelně i kontakt na místní oddíl. Avšak hlavním cílem oddílu je vychovat všestranné mladé atlety a lidi, pro které je sport důležitou součástí života.
cabalsoft © 2006 | cabalsoft.wz.cz